home//Despre proiect//Istorie

Istorie

Hesper S.A. - Steaua Roșie - Uzinele Erhardt Wolff S.A.R. BUCUREȘTI

Atașat ca furnizor de pansamente pe lângă cartierul general rus în timpul războiului rusoromanoturc, inginerul elveţian Erhardt Wolff înfiinţează în 1877 un mic atelier în Ghencea, transferat în 1887 pe actualul amplasament.

Își va extinde afacerea importând mașini pentru fabricarea focoaselor de război, livrate Arsenalului armatei, furnizând totodata primele instalaţii din ţară pentru alimentarea locomotivelor cu aburi și răspunzând cererii pieţei locale pentru articole de feronerie, pentru care va dezvolta turnătoria de alamă și bronz.

Datorită expansiunii industriei petroliere, fabrica șia dezvoltat activitatea prin producţia de rezervoare, cazane cu aburi, tuburi de sondaj, etc, activitate ce va continua mulţi ani alături de producerea de poduri și alte construcţii de fier, armături de fontă și bronz. Tot aici sau construit instalaţiile de încălzire pentru principalele clădiri administrative ţară. Terenul, care în anul 1921 avea o suprafaţă de 15.000 mp, era legat direct printro linie de garaj cu gara și avea o linie interioară de cale ferată pentru deservirea atelierelor. În anii de dinaintea celui deal Doilea Război Mondial, trebuiesc menţionate intenţiile de expropiere ale unor terenuri industriale din Filaret, pentru „întregirea parcelei parcului Carol”, acesta făcând parte din centura de verdeaţă mai amplă, ce era prevazută a se realiza în partea de sud a orașului.

 

Turn incintă interbelic
Turn incintă interbelic
Parcul Carol si Wolff Star
Parcul Carol și Wolff Star

Izbucnirea celui deal Doilea Război Mondial va determina însă statul român să se orienteze spre creșterea producţiei de armament, unul dintre furnizori fiind fabrica E. Wolff S.A.R.. După 1948, profilul de fabricaţie se schimbă de mai multe ori, orientânduse către producţia de mașini și utilaje ușoare pentru construcţii și echipamente hidraulice. În perioda postcomunistă, fabrica se concentrează pe producţia de aparatură hidraulică. Dinamica activităţilor de producţie reflectânduse în imaginea fondului construit. Primele construcţii se regăsesc în planul din 1899.

Interbelic
Interbelic

Dintre acestea se mai păstrează, probabil, o construcţie în partea de sud a terenului, lângă Biserica Filaret. Întro imagine cu parcul Carol datând din 1906, este vizibil corpul de clădire ce bordează latura de est a terenului. Hala principală și uzina electrică, în partea de N, edificate anterior anului 1936, au fost extinse în anii următori. Multe extinderi, de mai mică amploare, sunt realizate în prioada 19391943. Parte dintre aceste construcţii vor fi demolate după 1978 pentru a face loc halei supraetajate din beton armat. Ultima construcţie este o hală parter, cu structura din beton armat prefabricat, datând de la sfarșitul anilor ’80.

Halele Carol
Halele Carol

Menţionat în PUG București ca zonă rezervată activităţilor de producţie de bunuri și servicii, terenul face parte din Zona protejată nr. 63 – Parcelarea Inter (Filaret), însă reglementările fac referire în special la zona de locuinţe. O dată cu elaborarea P.U.Z. Parcul Carol, parcela a fost inclusă în zona verde, prevăzânduse pentru construcţiile existente conversia funcţională în spaţii polivalente: sport, expoziţii, spectacole. Un aspect important îl reprezintă deschiderea parcelei către spaţiul public și parcul Carol.

Prin conversia unitatii în funcţiuni culturale și de loisir, datorită oportunităţii oferite de existenţa reglementărilor urbanistice în acest sens, unitatea Hesper S.A. poate constitui în viitor un exemplu de bună practică și un motor pentru intervenţiile viitoare de restructurare a zonei adiacente.